Project omschrijving

KAMIEL VERSCHUREN

OVER

Kamiel Verschuren, 24 september 1968, Dordrecht

Kamiel Verschuren is a founding member of several artists’ initiatives, and interdisciplinary artist, living and working in Rotterdam.

De betrokkenheid bij Rotterdam (de samenleving) komt voort uit de maatschappelijke positie die KamielVerschuren zichzelf toekent aan zijn kunstenaarschap en kunst. Andersom betekent dit dat hij in de positie van kunstenaar en binnen het platform van de beeldende kunst, de mogelijkheid heeft gevonden om maatschappelijk betrokken te zijn. Het is voor hem van belang om dáár actief te zijn waar de maatschappij en het collectieve bestaan vorm krijgen, en daarin de rol van zijn kunstenaarschap en de kunst te ondervragen, te onderzoeken en zo ver mogelijk op te rekken.

*SemanticStructures
Software programma – Kamiel Verschuren© met Bo Andrea/Marcel Langenberg, 1998-2007
Het softwareprogramma SemanticStructures dient als denkmachine en instrument om de dimensies van de semantische samenhang binnen de taal en het denken te onderzoeken; woorden worden door de andere woorden van een betekenis voorzien. Deze referentiële structuur is voor te stellen als een hermetisch ruimtelijke boomvertakking zonder begin of eindpunt, één die zich continu en gelijktijdig ontwikkelt in alle richtingen. Elke afbeelding is daardoor een bevroren moment, een doorsnede van een vierdimensionale structuur die eindeloos is en slechts deels kan worden gedacht.

EXPOSITIES